O Fondu

Náš příběh

Nadační fond Slavie je nejkrásnějším příkladem toho, jak sport dokáže pomáhat. Odlišnost Slavie je dána už její unikátní historií. Vznikla za vyšším cílem než „jen“ sportovat, hrát fotbal. Její kořeny jsou spojené s bojem za hájení zájmů českého národa a vznikem našeho státu. Mít přesah do jiných oblastí mimo sport tak dostala do vínku.

Na začátku myšlenky o založení Nadačního fondu Slavie stály dvě organizace, pro něž charitativní aktivity vždy představovaly odkaz na hodnoty, které vyznávaly. Pro SK Slavia Praha - fotbal, a.s., stejně tak pro Fotbalový oddíl SK Slavia Praha - Odbor přátel, z.s. patří dobročinnost mezi jedny z hlavních pilířů fungování.

Jak Slavia, tak i Odbor přátel se angažovaly v podpoře řady projektů. Odbor přátel například zorganizoval sbírku na pomoc Moravě zpustošené tornádem v létě 2021, společně pak oba zakladatelé fondu podporovaly i ohrožené seniory a další skupiny během covidové epidemie. Slavia dlouhodobě spolupracuje například s neziskovým sdružením Donor a pomáhá tak dětským pacientům motolské transplantační jednotky.

Založením Nadačního fondu Slavie tak obě organizace jasně deklarují svou vůli aktivity v oblasti společenské odpovědnosti posunout mnohem víš. Pomáhat cíleně, systematicky a strukturovaně, napříč Českou republikou.

Naše cíle

Nadační fond Slavie cílí svou pomoc především na oblasti, jimiž jsou:

V rámci těchto oblastí jsme si stanovili několik cílů: