ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Číslo žádosti:

vyplní NFS

ÚDAJE O ŽADATELI:

Jméno:

Příjmení:

Ulice a č.p.:

Kraj:

Město:

PSČ:

E-mail:

Telefon:

GARANT:

Odbočka, organizace, ručitel

Název:

Jméno

Příjmení:

E-mail:

Telefon:

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI A ZDŮVODNĚNÍ:

Předmět žádosti:

Zdůvodnění žádosti:

Technická specifikace:

Výrobce / dodavatel:

CELKOVÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ PŘEDMĚTU ŽÁDOSTI:

Předpokládané celkové náklady:

Z toho požadujeme od Nadačního fondu Slávie příspěvek ve výši:

Využití finančních příspěvků od jiné nadace/nadačního fondu za posledních 5 let:

Název nadace/nadačního fondu

Období, kdy bylo čerpáno

Výše poskytnutých prostředků

FOTO:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že poskytnuté údaje a informace jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně a zároveň podpisem souhlasím se zveřejněním příběhu včetně zveřejnění jména, příjmení a fotografií v rámci propagace NFS na webu, sociálních sítích fondu a jeho smluvních partnerů a v tištěných periodikách.

Datum:

Seznámil/a jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasím s nimi: